Podmínky

1. Podmínky přijetí

- Kočky:  Hlídání u hlídače doma - bez infekčních nemocí, pouze kastrované kočky a kocoury, naučené na kočičí záchůdek, neníčí nábytek, s platným očkováním

Kočky: Hlídání u majitele doma, Návštěvy u Vás doma- bez omezení

Psi: Hlídání u hlídače doma- psi od 6.měsíce věku s platným očkováním proti vzteklině, bez infekčních nemocí

2. Storno poplatky

Výcvik

 1. Pokud dojde ke zrušení již uhrazeného výcviku méně než 12 hodin před lekcí, bude odečteno penále ve výši 50% ceny lekce.
 2. V případě zrušení méně než 6 hodin před lekcí, bude odečteno penále ve výši 100 % ceny lekce.

Hlídání a návštěvy

 1. Pokud dojde ke zrušení služby již uhrazené v době delší než 4 dny před začátkem bude majiteli na žádost vráceno 80% ceny.

 2. V době kratší než 4 dny před začátkem bude majiteli na žádost vráceno 50% ceny.

 3. V případě, že dojde ke zrušení služby v den předání zvířete bude majiteli vráceno 25% ceny.

Venčení

 1. Pokud dojde ke zrušení venčení 24 hodin před začátkem, nebudou majiteli účtovány storno poplatky a částka venčení bude převedená na další venčení. V případě, že majitel bude vyžadovat vrácení uhrazené častky tzn. nebude si jí chtít převést na další venčení, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50%.

 2. V případě, že dojde ke zrušení venčení méně než 2 hodiny před začátkem, bude majiteli účtován poplatek ve výši 100% ceny.

3. Povinnosti a práva majitele

 1. Majitel je povinen objednat službu prostřednictvím objednávkového formuláře agentury Canis cattus na webových stránkách.
 2. Objednání služby je nutno provést včas a se všemi náležitostmi včetně včasné platby agentury Canis cattus.

 3. Majitel zvířete nesmí zamlčet jakékoli skutečnosti, jež jsou důležité pro hlídače jako např. zdravotní stav, snášenlivost s ostatními zvířaty apod. Dojde-li během naší služby k jakékoliv neočekávané, nepříjemné, nebezpečné či konfliktní situaci v důsledku zamlčení či nesdělení důležité skutečnosti, neneseme za její následky žádnou odpovědnost.

 4. Hárající feny přijímáme pouze po předchozí domluvě!

 5. Služby jsou vhodné pro zdravá zvířata, bez prokazatelných infekčních nemocí, po domluvě s konkrétním hlídačem a přesnými instrukcemi lze hlídat i zraněná nebo jinak hendikepovaná zvířata.

 6. Zvířata by měla být očkována dle platných zákonů a na požádání by měl být předložen očkovací průkaz/pas zvířete

 7. Za škody způsobené zvířetem při jeho hlídání a za jeho ztrátu, úraz či úmrtí neneseme žádnou odpovědnost, byla-li z naší strany dodržena veškerá bezpečnostní opatření a zásady, kterými se během výkonu služby řídíme, tj. nedošlo-li z naší strany k prokazatelnému zanedbání péče o svěřené zvíře na sjednanou dobu ani jinému úmyslnému jednání, které by poškodilo majitele a jeho zvíře.

 8. Majitel má právo na první bezplatnou schůzku s hlídačem, ostatní jsou hrazeny již dle dohody.

 9. Majitel musí služby uhradit do předání zvířete hlídači, v případě neuhrazení služby nemusí být zvíře přijmuto. 

 10. Majitel je povinen zajistit zvířeti vše potřebné k dokonalé péči o něj a toto předat hlídači. Náklady na krmivo, stelivo, veterinární péči, atd. nejsou zahrnuty v ceně.        

 11. Případné náklady navíc uhradí majitel hlídači oproti předložení účtu.

 12. Majitel se zavazuje vyzvednout si zvíře včas v předem domluvený termín, v případě prodloužení služby ihned informuje agenturu Canis cattus a hlídače a uhradí všechny další náklady spojené s hlídáním.

 13. Majitel souhlasí se zveřejněním fotek jeho zvířete z hlídání nebo venčení pro potřeby Canis cattus.

 14. Zvířata musí být prostá parazitů. V případě, kdy zjistíme, že je zvíře zablešené nebo začervené, provedeme řádné odčervení nebo odblešení. Tyto náklady je majitel povinen uhradit při skončení služby.

 15. Vyhrazujeme si právo na zrušení služby v případě, kdy zjistíme, že zvíře již někdy v minulosti vážně pokousalo/zranilo/usmrtilo člověka nebo je jeho chování vůči našim pracovníkům agresivní a nepřátelské. Způsobí-li nám zvíře během poskytování služby újmu na zdraví (pokousání apod.), smrt či škodu na majetku, je za veškerou škodu a případné následky odpovědný jeho majitel, pokud z naší strany nedošlo k prokazatelnému zanedbání péče o svěřené zvíře na sjednanou dobu ani jinému úmyslnému jednání, které by poškodilo majitele a jeho zvíře.

Poskytovatel za je vázán přísnou mlčenlivostí o poskytovaných službách ke třetím stranám dle zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů.

Při hlídání a venčení je dodržen zákon na Ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb.

Obchodní podmínky jsou platné od 9.3. 2016.

Canis cattus si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit nebo doplňovat.

Agáta Jaurisová, Verdunská 487/26, Praha 6, 160 00, IČO:04885937