Pojištění

Pojistná smlouva u Kooperativy.

Číslo pojistné smlouvy: 8603306974

Pojištění obecné odpovědnosti z provozované činnosti se vztahuje na újmy na věci, zdraví a životě, dále na usmrcení, poškození či ztrátu zvířete a následné finanční újmy, které jsou následkem újem na věci, zdraví a životě osob a zvířat třetích osob.